Döngüsel Ekonomi’ye Giriş

Home » Döngüsel Ekonomi’ye Giriş
Döngüsel Ekonomi’ye Giriş

Döngüsel Ekonomi yeni bir kavramdır, ancak toplumun büyük ölçüde unutmuş olduğu eski bir olgudur. Ellen MAcArthur Vakfı’na göre döngüsel ekonomi, atık ve kirliliği tasarlama, ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutma ve doğal sistemleri yeniden oluşturma ilkelerine dayanmaktadır. Doğrusal ekonomi denilen, maddi kaynakların kıtlıklarına pek önem verilmeden tüketildiği ve çöp sahasına veya başka yollara atılan atık ürünler olarak sona erdiği, tüketimci bir toplumda yaşıyoruz. Kuruluşlar; yalnızca atıklarını azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek için değil, aynı zamanda atık ve malzeme kullanımını tasarlamaya ve her türlü atığı ekonomik döngü içinde değerli bir malzeme olarak tutmaya çalışmaktadır.

Bu düşünce, Döngüsel Ekonominin merkezinde yer alır ; Hükümetler ve birçok kuruluşlar artık malzeme kullanımını yeniden düşünen yeni iş modelleri geliştirmeye çalışmaktadır.