Tarım ve Döngüsel Ekonomi

Home » Tarım ve Döngüsel Ekonomi
Tarım ve Döngüsel Ekonomi

Çoğu sektör gibi tarım sektörü de girdi ve enerji gerektirir. Bu girdiler de gıda ve atık şeklinde çıktılar üretir. Çiftçiler daha yenilikçi uygulamalarını benimsemeye çalıştıkça, besinler, yemler ve böcek ilaçları gibi dış malzemelerin kullanımına daha fazla bağımlı kalırlar ve artan atık üretimi ortaya çıkar. Çoğu çiftçi toprağın iyi bakar, ancak değişen uygulamalar malzeme tüketimi ve atık üzerinde baskı oluşturur. Bu nedenle döngüsel ekonomi bağlamında, doğal olmayan besin maddelerinin girişini azaltmanın, arazi kullanım uygulamalarını benimsemenin ve üretilen atıklardan değer elde etmenin yollarını bulmamız gerekiyor.