İnşaat ve Döngüsel Ekonomi

Home » İnşaat ve Döngüsel Ekonomi
İnşaat ve Döngüsel Ekonomi

İnşaat sektörü, bina inşaatı ve altyapısı, AB’de en fazla malzeme kaynağı yoğun sektördür. Yaklaşık 370 milyon ton inşaat ve yıkım atığı üretilmektedir. Ancak bu malzemenin çoğu zaten geri dönüştürülmüştür. Yine de döngüsel ekonomi açısından başarılması gereken daha çok şey var. Binalarda ve yollarda daha fazla geri dönüştürülmüş içerik, saha dışı yapılara yönelik daha az atık malzeme ve hataları ve tasarım değişikliklerini azaltmak için tasarım teknolojilerinin daha fazla kullanılması, bunların tümü, sektörü daha döngüsel hale getirmenin çabasıdır.