Ulaşım ve Döngüsel Ekonomi

Home » Ulaşım ve Döngüsel Ekonomi
Ulaşım ve Döngüsel Ekonomi

Malların ve insanların hareketi Avrupa ekonomisinin önemli bir parçasıdır ve önümüzdeki on/yirmi yılda karbon emisyonlarını azaltmak çok zor olacaktır. İyileştirilmiş lojistik ve depolama, araçların ömrünün uzatılması ve onarımın teşvik edilmesi ve bileşenlerin geri dönüştürülmesi yoluyla sektöre döngüsel düşünceyi uygulamak gibi fırsatlar mevcuttur. Toplu taşıma ve araba paylaşımına geçiş bile daha az araba ve daha az yakıt tüketimi gerektiriyor.