Döngüsel Ekonomi

Home

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi

Mesleki eğitimdeki gençleri döngüsel ekonominin ilkeleriyle tanıştırmaya yönelik olarak geliştirilen, AB Erasmus destekli, Mesleki Eğitim ve Öğretimde Entegre Öğrenim yoluyla Döngüsel Ekonomi(CIRCLE) projesine hoşgeldiniz.

Proje, Avrupa ekonomilerinin üç kilit sektöründeki gençlere mesleki eğitimde bilgi ve anlayışı teşvik etmeyi hedefliyor: Turizm, Ulaşım- Lojistik ve Tarım.

Eğitim Materyali, mevcut programları tamamlamak üzere bu sektörlerdeki profesyonel eğitimciler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Döngüsel ekonomi, önemli bir AB politika alanıdır: daha az atık üretmek ve malzemeleri ekonomik döngü içinde tutmayı amaçlamaktadır. Karbon azaltımı / iklim değişikliği gibi diğer politika alanları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geniş çapta benimsenmesi ile tamamen tutarlıdır.

Hazırlık aracı testimizi buradan deneyin ve bilginizi kontrol edin.

Döngüsel Ekonomi