Turizmas ir žiedinė ekonomika

Home » Turizmas ir žiedinė ekonomika
Turizmas ir žiedinė ekonomika

Turizmas yra socialinė-ekonominė veikla, pagal savo apimtis užimanti trečią vietą Europos Sąjungoje. ES daugiau nei 13 milijonų žmonių dirba su turizmu susijusiuose sektoriuose, apimančiuose 21 proc. visų paslaugų sektoriuje dirbančių žmonių. Maždaug 8 milijonai jų dirba maisto ir gėrimų pramonėje, 2 milijonai – transporto sektoriuje.

Europos turizmo pramonės konkurencingumą plėtoti yra svarbu, tačiau ES taip pat pripažįsta, kad tai būtina daryti tvariai. Turizmo tvarumas apima įvairias sritis. Pavyzdžiui, atsakingą gamtos išteklių naudojimą, atsižvelgiant į veiklos poveikį aplinkai (atliekų susidarymas, poveikis vandeniui, žemei, biologinei įvairovei ir kt.), „švarios“ energijos naudojimą, paveldo apsaugą, gamtos ir kultūros vientisumo išsaugojimą. ES šioje srityje akcentuoja tvaraus, atsakingo ir aukštos kokybės turizmo plėtros prioritetus. Šis reikalavimas taip pat formuoja tvarumo žinių paklausą dirbantiems turizmo pramonėje, o turizmo paslaugų specialistų rengėjus atliepti į šį poreikį.

Turizmo sektoriuje įgyvendinama daugybė iniciatyvų, skatinančių aplinkos tvarumą, tačiau jos dažniausiai akcentuoja energijos vartojimo efektyvumą arba atliekų mažinimą įmonėse. Vis tik nedaug iniciatyvų skirta platesniam žiedinės ekonomikos principų pritaikymu – koncepcijai kilusiai iš šiandien visoje Europoje jau plačiai akcentuojamų aplinkosaugos / atliekų perdirbimo politikos sričių .

Turizmas ir žiedinė ekonomika