Mokymų medžiaga

Home » Mokymų medžiaga

Projekto įgyvendinimo metu parengtos priemonės profesinių mokyklų mokytojams bei mentoriams gali būti naudojamos turizmo, žemės ūkio ir transporto sektorių mokymo programose. Jos suteikia galimybę paskatinti mokinius įvertinti žiedinę ekonomiką būsimos profesijos ir karjeros kontekste.

Kievienam sektoriui parengtas vienas mokymo priemonių rinkinys, kurį sudaro:

6 bendruosius žiedinės ekonomikos principus pristatantys skyriai.

8 konkretų sektoriu ir su ja susijusius žiedinės ekonomikos principus nagrinėjantys skyriai

Kiekviename skyriuje rasite MS Power Point programa parengtus pristatymus, kuriuos galima atsisiųsti ir pasinaudoti pamokų metu.Šie pristatymai taip pat pateikiami HTML formatu.

Mokymo medžiagoje rasite žiedinės ekonomikos žinių įsivertinimo priemonę.

Mokymo priemonės yra išverstos į anglų, ispanų, italų, turkų ir lietuvių kalbas.

Profesijos mokytojams pasitarnaus parengti pamokos planai.

Vieno sektoriaus mokymams vidutiniškai skiriama 20 val.