PROJEKTAS

Home » PROJEKTAS
PROJEKTAS

PROJEKTAS

CIRCLE projektas yra finansuojamas pagal „Erasmus+“ strateginės partnerystės programą. Įgyvendinus projekto veiklas, profesiniame mokyme taikant integruotus mokymo metodus, turizmo, žemės ūkio, transporto ir statybų sektorių mokiniai įgys žiedinės ekonomikos žinių.

Europos Komisija patvirtino „Žaliąjį kursą“. Siekiant Europos ekonomikos tvarumo skatinamas efektyvus išteklių naudojimas pereinant prie tvarios, žiedinės ekonomikos, atkuriant biologinę įvairovę ir mažinant taršą.

Pagrindinis šio plano elementas yra įvairialypis žiedinės ekonomikos skatinimas siekiant sumažinti atliekų kiekį ir žaliavų naudojimą.

Projekto mokymo medžiaga skirta keturims verslo sektoriams: turizmui, transportui, žemės ūkiui ir statybai. Šie sektoriai yra daugiausia darbo vietų sukuriantys darbdavai visoje Europoje, o jų efektyvumo augimo galimybės yra didelės.

Žiedinė ekonomika apima išteklių naudojimo efektyvumo verslo modelius, siekiant išvengti mūsų gamtinių išteklių vartojimo, atliekų susidarymo, jas perdirbant ir pakartotinai naudojant.

PARTNERIAI

Žmonių ir organizacijų bendradarbiavimas, kai derinama patirtis, žinios ir pratinis patyrimas.

Projekte dirba konsorciumas, kuris yra puikus Europos institucijų bendradarbiavimo pavyzdys.

Švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo sektoriių bendradarbiavimas sukuria galimybę atskleisti skirtingus požiūrius ir mokytis vieniems iš kitų.