Transporto sektoriaus mokymo medžiaga

Home » Transporto sektoriaus mokymo medžiaga
Šiame skyriuje pateikiami elektroniniai transporto sektoriaui aktualūs mokymo ištekliai, atskleidžiantys transporto sektoriaus žiedinės ekonomikos potencialą.

Mokymo medžiaga atskiroms sritims parengta atliepiant bendrojo mokymo medžiagą:

• 8A ir 8B moduliuose nagrinėjami žiedinės ekonomikos pritaikymo būdai logistikoje, apimantys planavimą, įrangą, prekių transportavimą nuo gamybos iki klientų, taip pat IT programų naudojimą. 8C modulyje pagrindinis dėmesys skiriamas miesto ir integruotam krovinių gabenimui, taip pat vadinamosios atvirkštinės logistikos sistemos diegimui ir jos naudai.

• 9A ir 9B moduliuose nagrinėjant žmonių judumą atskleidžiama galimybė įgyvendinti ŽE principus bei skatinti tvarumą. Šiuose moduliuose taip pat išsamiau paanalizuoti keli gerieji praktiniai pavyzdžiai.

• 10A modulyje pagrindinis dėmesys skiriamas medžiagų ir komponentų, naudojamų transporto priemonių gamyboje inovaciniams ŽE aspektams. 10B modulis pristato šo sektoriaus ateities perspektyvą – elektrines ir vandenilines transporto priemones. 10C modulyje dėmesys skiriamas transporto sektoriaus skaitmeninimui, taip pat pristatomi keli geros praktikos pavyzdžiai.

Parengtoje mokymo medžiagoje rasite:

• parengtas naudoti skaidres (galima atsisiųsti ir redaguoti pagal savo poreikius);

• interaktyvią skaidrių versiją (galima naudoti tiesiai CIRCLE tinklapyje);

• pamokos planą;

• interaktyvius žinių pasitikrinimo įrankius.