Žemės ūkio sektoriaus mokymo medžiaga

Home » Žemės ūkio sektoriaus mokymo medžiaga
Žemės ūkis ir ūkininkavimas aprūpina mus maistu ir tuo pačiu puoselėja žemės naudmenis. Šis sektorius apdoroja daug į ūkį patenkančių (pavyzdžiui, maistinių medžiagų pavidalu) išteklių ir tuo pačiu generuoja didelius atliekų kiekius.

Mokymo medžiaga atskiroms sritims parengta atliepiant bendrojo mokymo medžiagą:

•  11A ir 11B moduliuose apžvelgiamas maistinių medžiagų ir chemikalų naudojimas žemės ūkyje, aptariamos galimybės juos sumažinti (kai įmanoma) mažinant verslo išlaidas.

•  12A ir 12B moduliuose aptariama kaip mažinti maisto švaistymą parduodant produktus vietinėse rinkose ar randant pirkėjus įprastai mažmenininkų nepriimamiems produktams, taip pat kaip geriausiai tvarkyti tam tikrus produktus, kad būtų išvengta maisto švaistymo.

•  13A ir 13B moduliuose nagrinėjamas atliekų tvarkymas žemės ūkyje ir efektyvus maisto likučių panaudojimas.

•  14A ir 14B moduliuose analizuojamas ryšys tarp ūkininkavimo ir klimato kaitos.

 

Parengtoje mokymo medžiagoje rasite:

• parengtas naudoti skaidres (galima atsisiųsti ir redaguoti pagal savo poreikius);

• interaktyvią skaidrių versiją (galima naudoti tiesiai CIRCLE tinklapyje);

• pamokos planą;

• interaktyvius žinių pasitikrinimo įrankius.

1 pratimas

2 pratimas

 

1 pratimas

2 pratimas

 

1 pratimas

2 pratimas

 

1 pratimas

2 pratimas