Žiedinė ekonomika

Home

Žiedinė ekonomika

Žiedinė ekonomika

Pristatome projektą „Žiedinė ekonomika profesinio mokymo kontekste: CIRCLE” (ang. “The CIRCular Economy through Integrated LEarning in VET: CIRCLE“), finansuojamą pagal „Erasmus+“ KA2 programą. Projektu siekiama paskatinti ir paremti profesinio mokymo tiekėjus, profesiniame mokyme pristančius žiedinės ekonomikos principus.

Siekiant mokiniams suteikti reikiamų žinių žiedinės ekonomikos tema bus Integruojama į esamas mokymo programas, susijusias su ES ekonomikai reikšmingais turizmo, žemės ūkio, transporto ir statybos sektoriais.

Parengti mokymo priemonių rinkiniai profesinių mokyklų mokytojams bei mentoriams šia tema suteikia galimybę išplėsti profesinio mokymo turinį, mokymo procese taikant integruoto mokymo metodus.

Vienas svarbiausių ES keliamų darnaus vystymosi strategijos tikslų – atskirti ekonomikos augimą nuo poveikio aplinkai ir pasiekti, kad augant ekonomikai gamtos išteklių naudojimas ir aplinkos teršimas nebeaugtų arba augtų daug lėčiau. Tai atliepia ir kitas politikos sritis – anglies dioksido mažinimą / klimato kaitą ir platų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą.

Žiedinė ekonomika